Připravované novinky v oblasti daní z příjmů

Datum vydání: 14. 10. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

V současnosti je Poslanecké sněmovně navrženo několik novel zákona o daních z příjmů. Věnovat se budeme novele, která má největší naději na schválení, a tou je vládní návrh novely zákona o daních z příjmů; poslanecký tisk 910.

Stravenkový paušál

Právě tato novela má zaměstnavatelům a zaměstnancům přinést avizovaný stravenkový paušál. Ten má nově umožnit zaměstnavateli poskytnout zaměstnanci příspěvek na stravování v peněžní formě, tedy nikoliv stravenky, ale přímo peníze.

Peněžní příspěvek na stravování lze samozřejmě poskytnout již dnes, nejsou s ním však vázána žádná daňová zvýhodnění. Nově by byl daňovým nákladem příspěvek až do výše 70 % horní hranice stravného dle zákoníku práce při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin a současně by se do této výše jednalo o osvobozený příjem na straně zaměstnance. To by v podmínkách roku 2020 znamenalo, že by zaměstnavatel mohl poskytnout zaměstnanci daňově zvýhodněný stravenkový paušál až do výše 72,10 Kč za každou odpracovanou směnu.

Náhrady u elektromobilů a plug-in hybridů

Daňové předpisy postupně reagují na zvyšující se počet elektromobilů a plug-in hybridů využívaných ke služebním účelům. Pro rok 2020 poprvé stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí průměrnou cenu za 1 kilowatthodinu elektřiny (4,80 Kč), která se použije při stanovení náhrady při služební cestě soukromým elektromobilem či plug-in hybridem. Nyní má zákon o daních z příjmů umožnit využití této vyhláškové ceny elektřiny také u služebních elektromobilů a plug-in hybridů.

Změny u oznamování osvobozených příjmů plynoucích do zahraničí

Významné zmírnění současné administrativní zátěže je navrženo u povinného hlášení příjmů plynoucích do zahraničí, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění nebo jsou od daně osvobozeny. Takovéto příjmy mají být hlášeny nikoliv každý měsíc, ale jen jednou ročně, a to do 31. ledna následujícího roku. Navíc je navrženo zvýšení měsíčního limitu pro povinnost hlásit takovéto příjmy, a to na 300 000 Kč, nyní je limit ve výši 100 000 Kč.

Martina Šotníková, daňová poradkyně
Miroslav Holoubek, daňový poradce

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

 

Aktuálně