Nové články na DAUČ: Evidence tržeb od 1. 1. 2021

Datum vydání: 8. 10. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z daní a práva, v nichž vás provedeme například změnami v evidenci tržeb od 1. 1. 2021.

Příspěvky jsou součástí časopisu Daně a právo v praxi č. 09/2020. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Evidence tržeb od 1. 1. 2021 (Ing. Pavel Běhounek)

Tento text se zaměřuje na změny zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V článku je vysvětleno, kterých podnikatelů se týká evidence tržeb od 1. 1. 2021 a jaké jsou způsoby této evidence. Dále se dozvíte, které tržby je nutné evidovat a které nikoli. Článek popisuje i rozdíl mezi elektronickou evidencí tržeb a evidencí ,,papírovou“ bez nutnosti využít elektronických prostředků. Autor věnuje pozornost vysvětlení nových pojmů i změn stávajících bodů a uvedení jeho odborného názoru na dané změny.

Další články:

Aktuálně