Tisková zpráva – Kompenzační bonus nově a odložení EET. To jsou výsledky jednání, na kterých se aktivně podílíme!

Datum vydání: 19. 10. 2020 Autor: Komora daňových poradců ČR

Brno, 19. října 2020 – Koncem minulého týdne se naši zástupci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmu právnických osob, a Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků, podíleli na přípravě zákona zaměřeného na daňový bonus pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními.

Jsme rádi, že byly akceptovány naše připomínky, díky nimž by měl být zákon stejně jednoduchý a úspěšný jako první pětadvacítka. „Podařilo se nám prosadit, aby určení, zda zasažené obory podnikání (restaurace, sport, kultura a umění) jsou pro podnikatele převažujícím zdrojem jejich příjmů, bylo postaveno na jakémkoli ekonomicky zdůvodnitelném kritériu (např. zisk, výnosy, příjmy apod.). Jediný předem závazný výpočet by mohl být pro podnikatele zbytečně administrativně zatěžující a navíc by v některých případech mohl vést k nelogickým výsledkům,řekl Nesrovnal. Obdobně se bude postupovat i u dodavatelů. Pokud dodávky do takto zasažených oborů tvoří více než 80 % objemu jejich dodávek, mohou také čerpat kompenzační bonus.

 „Vítáme také, že Ministerstvo financí v rámci novely i tentokrát zahrnulo náš původní „jarní“ návrh a to zachování osvobození ošetřovného vypláceného podnikatelům, pokud bude vypláceno i v roce 2021“ uvedl Hajdušek.

Znovuzavedení elektronické evidence tržeb se odkládá do 1. ledna 2023. To bylo výsledkem našeho pátečního jednání k osudu EET. Komora dlouhodobě zastává názor, že otázka existence elektronické evidence tržeb je čistě politická otázka, ke které se nevyjadřuje. V současné době však může být rozběhnutí všech jednotlivých vln EET z epidemiologického hlediska velmi rizikové a to zvláště u těch podnikatelů, kteří by je měli nově zavést od 1. 1. 2021. Zavádění EET v rámci třetí a čtvrté vlny představuje velké množství sociálních kontaktů při získávání autentizačních údajů, předvedení systému a jeho instalaci, zaškolení obsluhy i následném servisu. To podle nás v této době představuje epidemické riziko a není proto vhodné zavést EET i pro zbývající sektor ekonomiky od 1. ledna 2021,“ řekl Hajdušek. „Při jednání jsme také navrhovali, aby pro podnikatele, kteří by EET používali dobrovolně, zůstala zachována sleva na dani.  Ze strany Ministerstva financí nám bylo přislíbeno, že při dobrovolné evidenci zůstane tato sleva zachována,“ doplnil Nesrovnal.

Spolu s ostatními svazy a komorami dále aktivně spolupracujeme s Ministerstvem financí na legislativních řešeních této obtížné situace, které by pomohly podnikatelům a jejich zaměstnancům. Příkladem je např. velký liberační balíček. Jsme rádi, že se těchto debat můžeme účastnit a snažit se tak v ekonomické rovině pomoci postiženým podnikatelům a jejich zaměstnancům.

Ing. Bc. Jiří Nesrovnal
člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce DPPO
T: +420 602 771 822
E: nconsult@nconsult.cz                                   

Ing. Tomáš Hajdušek
vedoucí Sekce správa daní a poplatků
T: +420 602 427 342
E: tomas@hajdusek.cz       

 

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. et Ing. Kateřina Foretová
manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

 

Aktuálně