Informace ke zveřejnění EPO formuláře Oznámení k DAC 6

Datum vydání: 20. 10. 2020 Autor: Finanční správa

Dne 19. 10. 2020 byl na Daňovém portálu Finanční správy České republiky zveřejněn elektronický formulář „Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání“ (dále jen „Oznámení DAC 6“). Formulář Oznámení DAC 6 na daňovém portálu naleznete v části „Elektronická podání pro finanční správu“ v sekci „Elektronické formuláře“ pod názvem „Oznámení pro DAC 6“.

V souvislosti se současnou situací COVID-19 došlo přijetím Nařízení vlády č. 367/2020 Sb., o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, k prodloužení lhůt pro podání Oznámení DAC6. Bližší informace o prodloužení lhůt naleznete na internetových stránkách finanční správy na kartě „Mezinárodní spolupráce“ v sekci „Mezinárodní zdaňování – přímé daně“ v části DAC6, konkrétně v „Aktuální informace k oznamovací povinnosti dle DAC6“ pod stavem ke dni 10. 9. 2020.

V současné době zpracováváme dokument s častými otázkami a odpověďmi, který bude zveřejněn v nejbližší době na internetových stránkách finanční správy v části DAC 6.

V případě dotazů k DAC 6 se můžete obrátit na následující e-mailovou schránku: DAC6@fs.mfcr.cz.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

 

 

Aktuálně