Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Datum vydání: 20. 10. 2020 Autor: Finanční správa

Generální finanční ředitelství zveřejnilo materiál s názvem „Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020", a to v souvislosti s novelou zákona o DPH č. 343/2020 Sb., která nabyla účinnosti 1. září 2020 s výjimkou ustanovení týkajících se zvláštního režimu pro cestovní službu uvedených v § 89 odst. 3 až 20 zákona o DPH, jež nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, které jsou obsaženy ve směrnici Rady (EU) 2018/1910 (dále jen „novela směrnice o DPH“), dochází od 1. září 2020 k úpravě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Změny vyplývající z novely směrnice o DPH jsou součástí zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění (dále jen „novela zákona o DPH“). Novela zákona o DPH nabývá v oblasti daně z přidané hodnoty účinnosti 1. září 2020 s výjimkou ustanovení týkajících se zvláštního režimu pro cestovní službu uvedených v § 89 odst. 3 až 20, které nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně podle přímého účinku novely směrnice o DPH již od 1. ledna 2020. Nabytím účinnosti novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně podle zákona o DPH. Podle novely zákona o DPH lze rovněž postupovat u dodání zboží do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 věty třetí a pořízení zboží z jiného členského státu podle § 16 odst. 4 zákona o DPH ve znění účinném do 31. srpna 2020, pokud byly odeslání nebo přeprava zboží zahájeny od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020.

Změny v novele zákona o DPH se týkají především následujících oblastí:

  1. Přiřazení přepravy u dodání zboží v řetězci v rámci Evropské unie
  2. Přemístění zboží v režimu skladu (tzv. call-off stock)
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu
  4. Důkazní prostředky u přepravy nebo odeslání zboží u dodání zboží do jiného členského státu
  5. Ostatní změny – definice přemístění zboží, zvláštní režim pro cestovní kanceláře

Úplné znění Informace k novele zákona o DPH s účinností od 1. září 2020 naleznete zde >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020. © shutterstock.com)

Aktuálně