Nové články v časopisu Účetnictví v praxi: Zrušení registrace plátce DPH – Vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů – Dlouhodobý nehmotný majetek

Datum vydání: 23. 10. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme problematikou zrušení registrace plátce DPH a dále například tématem vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů z pohledu daně z příjmů nebo druhým dílem dlouhodobého nehmotného majetku z pohledu účetnictví.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 10/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 10 dní. >>>

Zrušení registrace plátce DPH (Mgr. Filip Wágner)

V některých případech může být na místě požádat správce daně o zrušení registrace k DPH, ale plátce musí naplnit podmínky stanovené zákonem pro zrušení registrace. V některých případech vymezených legislativou může dokonce proces zrušení registrace iniciovat správce daně a zrušit registraci z moci úřední. Plátce by také měl myslet na související dopady ve smyslu povinnosti snížení původně uplatněného odpočtu DPH u vybraných plnění nakoupených v minulosti. Tento článek shrnuje pravidla pro zrušení registrace k DPH a je doprovázen praktickými příklady vysvětlujícími tuto problematiku. >>>

Další články:

Otázky a odpovědi:

Aktuálně