Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 26. 10. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám pravidelný souhrnný měsíční přehled o nově vydaných předpisech ve Sbírce zákonů, informacích Finanční správy, sdělení k mezinárodním smlouvám, ale i o nových předpisech EU.

1. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Vyhláška stanoví mimo jiné výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 a výši přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, které jsou rozhodné pro určení výpočtového základu pro stanovení důchodu a dále pro stanovení minimálního vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 381/2020)

 

2. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Vyhláška přináší zvýšení příplatků k důchodům pobíraným účastníky odboje s účinností počínaje splátkou důchodu splatnou po 31. prosinci 2020.

Účinnost: od 1. ledna 2021

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 382/2020)

 

3. Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a mění a zrušují další související právní předpisy

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.) a zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.)

Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí a přináší odpovídající úpravu zákona o Finanční správě České republiky a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Novela zákona o daních z příjmů zejména upravuje oblast odčitatelnosti úroků na pořízení bytových potřeb od základu daně z příjmů a prodlužuje délku časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí od daně z příjmů.

Účinnost:
od 26. září 2020, 
od 1. ledna 2021 (novela zákona o daních z příjmů)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 386/2020)

Poznámka redakce: Související informace >>>

 

4. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 170/1995 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lotyšskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Lotyšskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 22. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 17/2020)

 

5. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Srbskem a Černou Horou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 88/2005 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Srbskem a Černou Horou, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou, Srbskem a Černou Horou ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 22. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 17/2020)

 

6. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Polskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 102/2012 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Polskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Polskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 25. září 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 18/2020)

 

7. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Rakouskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Rakouskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 31/2007 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Rakouskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 25. září 2020)

Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 18/2020)

 

8. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o účinnosti zákona č. 386/2020 Sb. rušícího daň z nabytí nemovitých věcí a souvisejících otázkách.

Účinnost: N/A (publikováno 25. září 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

9. Vzor žádosti o vrácení přeplatku na dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o možnosti žádat vrácení zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí v případech, kdy vklad vlastnického práva k nemovitosti byl proveden mezi 1. prosincem 2019 a 25. zářím 2020.

Účinnost: N/A (publikováno 25. září 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

10. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Indickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 301/1999 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Indií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Indií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 1. října 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 19/2020)

 

11. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 214/1998 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Slovinskem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Slovinskem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 9. října 2020)

Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 21/2020)

 

12. Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Rozhodnutí promíjí úrok z prodlení z opožděné úhrady daně z přidané hodnoty, zálohy na daň silniční a zálohy na daň z příjmů poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podnikajících ve vybraných oborech dotčených vládními opatřeními v rámci boje proti koronavirové epidemii. Dále rozhodnutí promíjí daň z přidané hodnoty z bezúplatných plnění vybraného zboží a služeb vybraným příjemcům pro vymezené účely související s bojem proti koronavirové epidemii.

Účinnost: od 14. října 2020

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 22/2020)

Poznámka redakce: Související informace >>>

 

13. Aktuální informace k platbě záloh na dani silniční

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vztahu rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství v případě odkladu platby záloh na daň silniční publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 a aktuálního rozhodnutí týkajícího se záloh na tuto daň publikovaného ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.

Účinnost: N/A (publikováno 14. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

14. Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 14. 10. 2020

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vydání rozhodnutí ministryně financí publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 22/2020.

Účinnost: N/A (publikováno 15. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

15. Informace FS k rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události ze dne 26. 10. 2020

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o vydání rozhodnutí ministryně financí publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 25/2020.

Účinnost: N/A (publikováno 26. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

16. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 95/2000 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Belgií, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Belgií ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 16. října 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 23/2020)

 

17. Vláda schválila odklad elektronické evidence tržeb na 1. 1. 2023

Dotčené předpisy: zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o průběhu legislativního procesu při schvalování odsunutí povinné evidence tržeb na 1. ledna 2023.

Účinnost: N/A (publikováno 16. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

18. Informace ke zveřejnění EPO formuláře Oznámení k DAC 6

Dotčené předpisy: zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 164/2013 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o zveřejnění formuláře Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání zavedeného v důsledku implementace DAC 6.

Účinnost: N/A (publikováno 19. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

19. Informace k novele zákona o DPH účinné od 1. září 2020

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o změnách zavedených novelou zákona o dani z přidané hodnoty publikovanou pod č. 343/2020 Sb.

Účinnost: N/A (publikováno 19. října 2020)

(Vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

20. Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Singapurskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Dotčené předpisy: smlouva mezi Českou republikou a Singapurskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku (č. 244/1998 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Informace o změnách smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Singapurem, ke kterým došlo v důsledku výhrad a notifikací učiněných Českou republikou a Singapurem ve vztahu k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám.

Účinnost: N/A (publikováno 21. října 2020)

(Publikováno ve Finančním zpravodaji č. 24/2020)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

Nařízení

1. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008)

Nařízení novelizuje mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) č. 16 Leasingy.

Platnost: od 13. října 2020

(Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 331 pod č. 2020/1434)

 

 

Aktuálně