Nové články z časopisu DHK: DPH u třístranného obchodu – Kursové rozdíly v účetnictví podnikatelů – Prokazování účelu daňových výdajů

Datum vydání: 26. 10. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články pro soukromý sektor, v nichž si vysvětlíme pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží, a to i u řetězových obchodů, také si projdeme si základní pravidla týkající se úpravy účtování kursových rozdílů u účetních jednotek, které jsou podnikateli.

Příspěvky jsou součástí časopisu DHK č. 12-13/2020. Pro předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

DPH u třístranného obcodu (Ing. Václav Benda)

V následujícím článku je nejprve vysvětleno základní vymezení předmětu daně a místa plnění u sportovních a kulturních činností. V dalším textu jsou vymezeny podmínky, za nichž se na sportovní a kulturní činnosti vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a podmínky, za nichž jsou zdanitelným plněním. V závěrečné části textu jsou podrobněji vysvětlena pravidla, za nichž se od 1. 7. 2020 u vymezených kulturních a sportovních činností, jsou-li zdanitelným plněním, uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

Další články:

Aktuálně