Kompenzační bonus pro podnikatele

Datum vydání: 28. 10. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s. r. o. a lidi pracující na dohody navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel bude moci požádat místně příslušný finanční úřad, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a podepsaným čestným prohlášením.

Nyní je ale třeba vyčkat na výsledek legislativního procesu a konečnou podobu zákona o kompenzačním bonusu. Následně bude na webové stránce www.financnisprava.cz uveřejněn formulář žádosti.

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky za každý den omezení, a to zatím nejvýše za 31 dní bonusového období od 5. října do 4. listopadu 2020. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce dominantním zdrojem obživy. Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni, a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou.

Sněmovna schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání >>>
 
Kompenzační bonus (podzim 2020) – nejčastější otázky a odpovědi >>>
 
(Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2020. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně