Nové články z časopisu UNES: Záměr obce – Silniční daň u veřejně prospěšných poplatníků – Může i svěřenský fond daňově odepisovat hmotný majetek?

Datum vydání: 30. 10. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých se podíváme na záměr obce, povinně zveřejňovaný v zákonem stanovených případech, a dále si vzhledem k blížícímu se konci roku projdeme úpravu silniční daně u veřejně prospěšných poplatníků.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 10/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Záměr obce (Mgr. Slávka Kopačková)

Obec jako veřejnoprávní korporace má v souvislosti s nakládáním se svým majetkem specifické postavení vyplývající z jejího postavení jako subjektu veřejného práva. Zejména vybrané dispozice s majetkem obce musí být činěny transparentně, hospodárně a ve vztahu k nim musí být umožněna kontrola ze strany veřejnosti. K naplnění těchto cílů slouží záměr obce, povinně zveřejňovaný v zákonem stanovených případech.

Další články:

Aktuálně