Otázky a odpovědi k podzimnímu nouzovému stavu v důsledku pandemie koronaviru

Datum vydání: 8. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

V naší odborné poradně se množí dotazy, jaké úlevy kvůli aktuálním opatřením vlády proti šíření koronaviru COVID-19 mohou podnikatelé v současnosti využít. Zpřístupňujeme proto ZDARMA odpovědi na některé z nich.

 

Odpovědi zpracovala Ing. Ivana Pilařová, daňová poradkyně.

 

Otázka 1: Úlevy pro sportoviště

s uzavřením řady provozoven (nás se týká fitness centrum) jsou již schváleny nějaké úlevy pro podnikatele? A za jakých podmínek?

Odpověď

Bez ohledu na to, zda provozovatelem je fyzická či právnická osoba, na základě Rozhodnutí ministryně financí ve Finančním zpravodaji č. 22/2020 je možné využít těchto nových opatření:

  1. Bez hrozby sankcí posunout platby daňových povinností na DPH za období září až listopad 2020 nebo za III. čtvrtletí 2020, a to až do 31. 12. 2020. Daňová přiznání a kontrolní hlášení je však nutné stále podávat v původních lhůtách.
  2. Zálohy na silniční daň splatné 15. 4., 7., 10. a 12. 2020 není nutné vůbec platit, přičemž k úhradě celkové daňové povinnosti dojde až ve lhůtě pro podání daňového přiznání (31. 1. 2021).
  3. Zálohy na daň z příjmů v období od 15. 10. do 15. 12. 2020 není nutné platit, doplacena bude až finální daňová povinnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Podmínky pro využití těchto úlevových opatření jsou následující:

  1. Jedná se o vyjmenované podnikatelské i nepodnikatelské daňové subjekty provozující zejména restaurace, kluby, kulturu, cirkusy, kongresy, vzdělávací akce, veletrhy, vnitřní sportoviště, ZOO, památky. Do této skupiny tazatel, jako vnitřní sportoviště, jistě patří.
  2. Dotyčný zájemce o úlevy má z výše vyjmenovaných činností (zakázaných nebo omezených krizovými opatřeními) za rozhodné období (od 1. 6. do 30. 9. 2020) nadpoloviční většinu svých příjmů. V případě fyzické osoby se jedná o příjmy podle § 6 až 9 ZDP. Je pravděpodobné, že tazatel splňuje i tuto podmínku.
  3. Zájemce o uplatnění úlevových opatření zašle správci daně písemné oznámení, ze kterého plyne, že výše uvedené podmínky splňuje. Toto oznámení je nutné podat správci daně před původní splatností částek, o jejichž neplacení či bezsankční posunutí platby lze žádat. Na oznámení existuje nezávazný formulář. Je však možné využít i oznámení mimo formulář.

Samotné prodlení se zaplacením bez podání výše uvedeného oznámení není účinné a za dobu prodlení správce daně vyměří úroky z prodlení.

 

Otázka 2: Úlevy pro maloobchod

Naše s. r. o. provozuje obchod s obuví. Z důvodu krizových opatření máme zavřeno, e-shop neprovozujeme. Máme možnost čerpat nějakou úlevu na daňových povinnostech? A za jakých podmínek?

Odpověď

V dané situaci je možné využít Rozhodnutí ministryně financí ve Finančním zpravodaji č. 25/2020. Jedná se o obdobná úlevová opatření, jaká byla stanovena předchozím rozhodnutím pro oblast kultury, sportu a podobných hromadných akcí. Následným Rozhodnutím je možné tyto výhody využít v i maloobchodní síti, můžete je tedy využít i v prodejně obuvi. Je potřeba splnit podmínky uplatnění těchto opatření (viz odpověď na otázku č. 1).

Je však namístě podtrhnout, že se ani v jednom případě nejedná o prominutí samotné daňové povinnosti, ale o pouhou možnost pozdějšího zaplacení, aniž za dobu prodlení vzniknou úroky prodlení. 

 

Otázka 3: Úlevy pro zemědělce

Jsem soukromě hospodařící zemědělec. Moje činnost koronavirem přímo ovlivněna není, nicméně se mě týkají související hospodářské potíže. Mohu nějakým způsobem oddálit lhůtu pro podání daňového přiznání a platbu DPH za následující měsíce?  

Odpověď

Současná úlevová opatření jsou mnohem více selektivní a nepokrývají plošně téměř všechny podnikatele, jako tomu bylo na jaře tohoto roku. Na související hospodářské potíže se současná úlevová opatření nevztahují. Pravděpodobně obdobným způsobem bude fungovat kompenzační bonus, který ještě neprošel celým legislativním procesem.

Lhůtu pro podání daňového přiznání k DPH není možné prodloužit. V případě splatnosti daňové povinnosti je možné podat žádost podle § 156 daňového řádu o posečkání či splátkování daně.

 

Tip redakce: Další odpovědi na praktické dotazy s tematikou COVID-19 >>>

Poznámka redakce: Neregistrovaní návštěvníci našeho portálu mohou číst maximálně 5 dokumentů zdarma, poté je třeba se registrovat. V rámci registrace získáte automaticky 10denní bezplatnou licenci v rozsahu verze EXPERT, díky níž budete mít zpřístupněn celý obsah portálu, pouze není možné zadávat vlastní dotazy do poradny Otázky & odpovědi. Dále získáte každý měsíc výběr odborných příspěvků zdarma s možností zasílání e-mailem. Přečtěte si veškeré výhody registrace >>>

Prohlédněte si přehlednou tabulku, co vše je obsahem portálu DAUČ >>>

 

Aktuálně