NÚR schválila Interpretaci I-42 a I-43

Datum vydání: 11. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Národní účetní rada na svém zasedání dne 19. října 2020 schválila text interpretace I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou a I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně.

  • Zpracovatelem interpretací byli Ing. Pěva Čouková a Ing. Libor Vašek, Ph.D.
  • Hlasování všech členů pro text interpretace bylo jednomyslné.

(Zdroj: Národní účetní rada, http://nur.cz)

Aktuálně