Podnikání ve zdravotnictví

Datum vydání: 11. 1. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

V nové rubrice portálu DAUČ budeme pravidelně uveřejňovat příspěvky určené především uživatelům, kteří řeší podnikání ve zdravotnictví a musí tedy respektovat a naplňovat všechny právní předpisy vztahující se k ekonomickým povinnostem - podávat daňová přiznání, posílat požadovaná hlášení apod.

Podnikání ve zdravotnictví

Zde uveřejněné příspěvky se zabývají ekonomickou stránkou činnosti lékařů a zdravotníků s odkazem na příslušné právní normy regulující činnost lékařů a zdravotníků v této kategorii osob vykonávajících samostatnou činnost ve svých ordinacích.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, I. část
Cílem článku je seznámit především s podmínkami pro možnost zahájení samostatného podnikání, definovat majetkovou skladbu vybavení standardní ordinace, určit funkci odpisů a jejich druhy, určit hlavní zásady odpisování a charakterizovat způsoby nabytí a vyřazení dlouhodobého majetku.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, II. část - Majetek a odpisy
Příspěvek se zabývá majetkem vloženým do vybavení lékaře k výkonu samostatné činnosti a dále jakým způsobem se podílí na tvorbě profitu lékaře. Uvádí také příklady odpisování.

Zahájení činnosti privátních lékařů a zdravotníků, III. část - Zásady odpisování hmotného a nehmotného majetku
Třetí část seriálu je zaměřena na zásady odpisování dlouhodobého hmotného majetku a také odpisování dlouhodobého nehmotného majetku, který mají ve formě speciálního medicínského softwaru prakticky všichni lékaři. Pozornost bude věnována rovněž oběžným prostředkům.

Připravujeme:

  • Privátní lékař jako hospodářský subjekt
  • Ekonomické činnosti zubního lékaře
  • Daňová evidence privátního lékaře
  • Specifické případy v daňové evidenci lékařů
  • Daňové přiznání lékaře

Autoři příspěvků: Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Aktuálně