Tisková zpráva: Potřebné změny podporující podnikatele kazí některé neprodiskutované návrhy a hlavně nejistota, co bude vlastně platit

Datum vydání: 24. 11. 2020 Autor: Komora daňových poradců ČR

Daňový balíček byl v pátečních brzkých ranních hodinách Poslaneckou sněmovnou schválen. I přes to, že Komora daňových poradců ČR nekomentuje politické debaty týkající se např. toho, jaká má být sazba daně, vnímáme schválení takto rozsáhlé novely krátce před koncem roku jako problematické.

Přestože ekonomická situace ovlivněná koronavirem sama o sobě přináší značné nejistoty, skutečnost, že ani v druhé polovině listopadu podnikatelé či občané neví, jaké daně budou od nového roku platit, uklidnění nepomáhá. Z hlediska komplexnosti a diskuzí vedených ohledně schváleného návrhu je navíc pravděpodobné, že návrh bude vrácen Senátem zpět do Poslanecké sněmovny. Pak to, jaká verze (a jestli vůbec nějaká) bude schválena, se dozvíme těsně před koncem roku, ne-li až v lednu.

Je potřeba si uvědomit, že uvedené změny mají i svůj dopad. Znamenají především nutnost úpravy softwarů řešících mzdové oblasti, což je nejen časově, ale i finančně náročné. Mimo to způsob zdanění, tj. jaké čisté peníze zaměstnancům zůstanou, je relevantní například i v případě vyjednání na příští rok podle kolektivních smluv  a pak má samozřejmě dopad i na podnikatelské projekty,“ upozornil Jiří Nesrovnal, člen Prezidia KDP ČR a vedoucí Sekce daně z příjmů právnických osob.

Na druhé straně je třeba ocenit, že součástí této novely jsou i pozitivní změny v oblasti daňového majetku (zvýšení limitů, superrychlé odpisy podporující investování podnikatelů a vypuštění kategorie daňového nehmotného majetku), které jsme opakovaně prosazovali a které mohou v této době podnikatelům skutečně pomoci. Tyto změny byly prodiskutovány a jsou podporovány i ze strany zástupců podnikatelů.

Bohužel tento jistě pozitivní krok kazí fakt, že v rámci projednávání prošly i návrhy, které byly k vládní verzi přilepeny bez předchozího připomínkování, a už dnes se ukazuje, že budou působit mnohé problémy při své aplikaci v praxi,“ doplňuje Petr Toman, viceprezident KDP ČR. Takovým příkladem je například způsob stanovení základní slevy na poplatníka, která není dělitelná 12, což způsobí problém při výpočtu měsíčních mezd, nebo poslanecký návrh na omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů částkou 20 mil. Kč. V tomto případě například není vůbec jasné, zda se daný limit podle schváleného textu vztahuje na všechny cenné papíry nebo se posuzuje podle jednotlivých obchodů, a není ani jasné, jak se postupuje při překročení daného limitu, doplňuje Toman.

Politické parametry daňového systému včetně otázky, kde na to vezmeme, jsou věcí a odpovědností politiků. Nicméně když se k těmto změnám sáhne, mělo by se tak dít transparentně po předchozí diskuzi a hlavně tak, aby podnikatelé i občané měli dostatek času se na tyto změny připravit. „Bohužel schválený balíček je čítankovým příkladem toho, jak by se v této věci nemělo postupovat. A je to o to tristnější, že se tak děje v nejsložitější době, kterou tato země zažila,“ uzavírá Nesrovnal.

(Zdroj: Komora daňových poradců ČR, www.kdpcr.cz)

Aktuálně