Nové články z neziskové oblasti: Odpovědnost za činnost a hospodaření PO USC – Sportoviště v účetnictví příspěvkových organizací

Datum vydání: 30. 11. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých se podíváme na novinky v právních předpisech, které se mohou týkat neziskových subjektů, dále se podíváme na možnosti řešení složité problematiky hřišť a sportovišť u příspěvkových organizací.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 11/2020. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Poslední novinky v legislativě (Ing. Zdeněk Morávek)
V příspěvku se blíže věnujeme změnám v právních předpisech, které se mohou týkat praxe neziskových subjektů. Připravili jsme pro vás přehled změn v daňové oblasti, který volně navazuje na příspěvek uveřejněný začátkem srpna. 

Další články: 

Hřiště, sportoviště a podobný majetek v účetnictví příspěvkových organizací (Ing. Zdeněk Morávek)

Ještě k odpovědnosti za činnost a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku (JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.)

Problematika DPH řešená v rámci jednání Koordinačních výborů KDP a GFŘ dopadající na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací – 2. část: Plnění osvobozená o DPH (Ing. Zdeněk Nejezchleb)

Právní postavení komise rady obce – 1. část (JUDr. Václav Dobrozemský)

Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 8. část (Ing. Naděžda Klainová)

Legislativní novinky s komentářem: Daňová novela přijatá v souvislostí s koronavirovou krizí (Dmytro Krasovskyj)

 

Aktuálně