Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 32/2020

Datum vydání: 9. 12. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 32/2020 ze dne 9. prosince 2020, který obsahuje sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Kyprem a mezi ČR a Novým Zélandem.

Finanční zpravodaj č. 32/2020 obsahuje:

42. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

43. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

 Finanční zpravodaj č. 32/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:

Na základě těchto sdělení jsme zapracovali změny do smlouvy č. 120/2009 Sb. m. s. a č. 75/2008 Sb. m. s. Postup zapracovávání změn, které vycházejí v těchto sděleních, byl speciálně domluven s Ministerstvem financí tak, abyste měli k dispozici vždy aktuální verzi přímo dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně