Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 33/2020

Datum vydání: 10. 12. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 33/2020 ze dne 10. prosince 2020, který obsahuje dodatek k pokynu GFŘ-D-29 a tento pokyn ve znění dodatku.

Finanční zpravodaj č. 33/2020 obsahuje:

44. Dodatek č. 6 GFŘ č.j.: 72251/20/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

45. Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100- 20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287 a dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287

Finanční zpravodaj č. 33/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:

Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně