Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 34/2020

Datum vydání: 11. 12. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 34/2020 ze dne 11. prosince 2020, který obsahuje sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Dánskem a mezi ČR a Nizozemskem.

Finanční zpravodaj č. 34/2020 obsahuje:

46. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

47. Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

Finanční zpravodaj č. 34/2020 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:

Na základě těchto sdělení jsme zapracovali změny do smlouvy č. 14/2013 Sb. m. s. a 138/1974 Sb. Postup zapracovávání změn, které vycházejí v těchto sděleních, byl speciálně domluven s Ministerstvem financí tak, abyste měli k dispozici vždy aktuální verzi přímo dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně