Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19

Datum vydání: 17. 12. 2020 Autor: Finanční správa

V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020.

Daň se promíjí u diagnostických zdravotnických prostředků 'in vitro' pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 splňující požadavky právních předpisů Evropské unie.

Informace k promíjení DPH u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a očkovacích látek proti onemocnění souvisejících s pandemií COVID-19 >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně