Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021

Datum vydání: 17. 12. 2020 Autor: Finanční správa

Informace vymezuje hlavní změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2021 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie.

Informace k dopadům BREXITu v oblasti DPH od 1. 1. 2021 >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně