Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Datum vydání: 18. 12. 2020 Autor: Finanční správa

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2020.)

Aktuálně