Paušální daň: Pro koho bude výhodná?

Datum vydání: 21. 12. 2020 Autor: Rödl & Partner Praha

Od příštího roku je do českého daňového systému zaveden institut paušální daně pro drobné podnikatele. Tato novinka byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 540/2020 Sb. a začne platit od 1. ledna 2021.

Poznámka redakce: Zákon č. 540/2020 Sb., změna zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů v souvislosti s paušální daní

Paušální daň budou moci využít pouze osoby samostatně výdělečné činné, které mají roční příjmy z podnikání do 1 milionu korun a zároveň nemají žádné další příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů, ze kterých je daň odváděna prostřednictvím srážky). Přihlášení k paušální dani bude dobrovolné a bude záležet na rozhodnutí samotného podnikatele, zda tento institut využije nebo nevyužije. Komu se ale přihlášení k paušální dani vyplatí a kdo by měl raději zůstat u současného systému zdanění?

V případě, že se podnikatel k paušální dani dobrovolně přihlásí, bude povinen v roce 2021 platit místně příslušnému finančnímu úřadu každý měsíc paušální platbu ve výši 5 469 Kč. Tato platba bude v sobě zahrnovat částku ve výši 100 Kč daň z příjmu, 2 393 Kč odvod na zdravotní pojištění a 2 976 Kč odvod na sociální pojištění. Odvod na sociální pojištění je u paušální daně navýšen oproti minimálnímu odvodu, ke kterému jsou podnikatelé povinni, a to o 15 %.

Po skončení zdaňovacího období podnikatel již nebude muset podávat daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích. Paušální daň je konečná a bude se brát jako splnění všech povinností vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovně. S nemožností podat daňové přiznání je ale spojena i nevýhoda, kdy si podnikatel nebude moci uplatnit daňové úlevy jako je například sleva na poplatníka, manželku, školkovné nebo daňové zvýhodnění na vyživované děti.

Výhodnost paušální daně tedy bude záviset hlavně na výši příjmů, výši souvisejících výdajů a na uplatnění případných daňových slev. Většina drobných podnikatelů, kteří by se mohli k paušální dani přihlásit, budou zcela určitě pro uplatnění daňově uznatelných výdajů využívat některou z možností paušálních výdajů.

Propočítali jsme výhodnost paušální daně pro každý výdajový paušál a došli jsme k následujícím závěrům:

  1. Výdajový paušál 80 % (například drobní zemědělci)

V případě uplatnění výdajového paušálu ve výši 80 % by k úspoře na dani a odvodech na sociálním pojištění došlo až v momentě, kdy by obrat (příjem) dosáhl výše 1 040 tis. Kč, což přesahuje podmínku pro použití paušální daně. Podnikatelé uplatňující tento výdajový paušál by tedy v případě registrace k paušální dani nijak na daních ani odvodech neušetřili a jediný benefit by tak pro ně bylo zjednodušení administrativy spojené se zpracováním daňového přiznání a příslušných přehledů pro správu sociálního zabezpečeni a zdravotní pojišťovnu.

  1. Výdajový paušál 60 % (podnikatelé podnikající na základě živnostenského oprávnění)

V případě uplatnění výdajového paušálu ve výši 60 % je tento režim výhodnější než paušální daň až do obratu 519 tis. Kč. Od vyššího obratu je již daň i odvod na sociální a zdravotní pojištění nižší u paušální daně. Podnikatel si ale nemůže uplatnit případné daňové úlevy (sleva na manželku, školkovné, daňové zvýhodnění na vyživované dítě).

  1. Výdajový paušál 40 % (svobodné profese, například lékaři, právníci, daňoví poradci).

Výhodnost paušální daně je v tomto případě již od obratu 347 tis. Kč s tím, že opět nelze uplatnit daňové úlevy.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že paušální daň by mohla být zajímavou alternativou k současnému systému zdanění pro drobné podnikatele uplatňující výdajový paušál 40 nebo 60 %, kteří jsou navíc svobodní a bezdětní, anebo si případné daňové úlevy na děti (školkovné, daňové zvýhodnění na vyživované děti) bude moci uplatnit druhý z rodičů.

Podnikatelé, kteří se budou chtít k paušální dani přihlásit, odešlou finančnímu úřadu přihlášku nejpozději do 10. ledna 2021.

Ing. Martin Zeman, daňový poradce
Mgr. Karel Kučera, daňový poradce

Zdroj: Newsletter Česká republika, Rödl & partner Consulting, s.r.o., www.roedl.com/cz

Aktuálně