Informace k nabývání účinnosti daňového balíčku

Datum vydání: 22. 12. 2020 Autor: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí v daňovém balíčku na rok 2021 pamatuje na situaci, že bude legislativní proces dokončen až po Novém roce.

Díky přechodným ustanovením se i v případě, že zákon začne platit až v lednu, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

V případě zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku je nastavení rovněž flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti, kdy je změna sazeb účinná k „prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen.“ Ukončení legislativního procesu v lednu by tedy znamenalo účinnost daného opatření o 1 měsíc později, než byl původní harmonogram (nové sazby v takovém případě budou platit od 1. března 2021). V případě snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l je účinnost navázána na okamžik obecné účinností zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu).

Podrobná informace k jednotlivým ustanovením:

Zákon o daních z příjmů

 • Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – účinnost pro celé období 2021 (technicky si v důsledku pozdější účinnosti může poplatník pro rok 2021 zvolit i dosavadní stav, tj. má možnost volby)
 • Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – účinnost pro celé období 2021
 • Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu (technicky to znamená, že stravenkový paušál nebude možné poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě)
 • Odpisy, elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020 a 2021
 • Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů - na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022 (plně v souladu s původním záměrem)
 • Zavedení osvobození státních dluhopisů - okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)
 • Odstropování daňového bonusu - na úpravu dopadá přechodné ustanovení ke zrušení superhrubé mzdy. Je tedy použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného DAP nebo ročního zúčtování v roce 2022)
 • Ostatní změny - účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro FO od roku 2022, pro PO i dříve, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

 • zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku - zde je flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“
  • ukončení leg. procesu v lednu tedy předpokládá efektivitu daného opatření o 1 měsíc později, než byl harmonogram (nové sazby od 1. března 2021)
 • snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l – okamžikem obecné účinností (tj. 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Rozpočtové určení daní

 • nabývá okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu)

Majetkové daně

 • Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo - účinnost od 1. ledna 2022 (Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky se nejedná o zpoždění)

Pravidla rozpočtové odpovědnosti

 • den následující po vyhlášení zákona

Ostatní změny v balíčku

 • v zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. února 2021

(Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2020.)

Aktuálně