Daňový balíček 2020 přináší například zrušení superhrubé mzdy, stravenkový paušál či zvýšení slevy na poplatníka

Datum vydání: 4. 1. 2021 Autor: Bureš, Martin

Dlouho očekávaná novela daňových zákonů vychází dne 31. 12. 2020 ve Sbírce pod č. 609/2020 Sb.

Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „Novela“), mění následující zákony:

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí;
 • zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
 • zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“);
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů;
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních („ZSD“);
 • zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky;
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu;
 • zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví;
 • zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon.

Nejvíce daňových změn se týká ZDP. Většina změn jde ve prospěch poplatníků, nicméně dostala se do návrhu Novely až prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Většina těchto změn nebyla součástí původního vládního návrhu. Novela ZDP obsahuje mj.:

 • zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení progresivních sazeb daně z příjmů fyzických osob (15 a 23 %), přičemž současně dochází ke zrušení solidárního navýšení daně;
 • zavedení tzv. stravenkového paušálu (jako jakási alternativa k poskytování stravenek);
 • zvýšení slevy na poplatníka z 24 840 Kč (ročně) na 27 840 Kč (ročně) od roku 2021 a na 30 840 (ročně) od roku 2022;
 • zrušení limitu pro daňový bonus na vyživované dítě ve výši 60 300 Kč (ročně);
 • zrušení daňového odepisování nehmotného majetku (nově by mělo být obecně možné uplatnit jako daňově účinné výdaje/náklady účetní odpisy nehmotného majetku pořízeného od 1. 1. 2020);
 • zvýšení hranice daňového odepisování hmotného majetku a jeho technického zhodnocení ze 40 000 Kč na 80 000 Kč pro hmotný majetek pořízený a technické zhodnocení dokončené od 1. 1. 2020;
 • (zpět)zavedení mimořádných odpisů pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021;
 • změny ve zdanění příjmů z dluhopisů (např. v oblasti úrokových příjmů českých daňových nerezidentů, které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice;
 • změny u oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí;
 • zpřísnění pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností pro entity ze států uvedených na seznamu nespolupracujících jurisdikcí.

Za zmínku stojí, že poslanci sice ve 3. čtení schválili také omezení osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzických osob. Podle současné úpravy je obecně úplatný převod cenného papíru osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud doba mezi jeho nabytím a úplatným převodem přesáhne 3 roky. Podle schváleného návrhu Novely po 3. čtení měl platit pro toto osvobození roční limit 20 mil. Kč, nicméně poté na základě přijatého senátního pozměňovacího návrhu se toto omezení z Novely vypustilo.

Novela ZDPH obsahuje mj.:

 • změnu definice dlouhodobého majetku;
 • přeřazení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu do první snížené sazby daně ve výši 15 %.

Novela ZSD obsahuje mj.:

 • zavedení postupného zvyšování sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků na roky 2021 až 2023;
 • snížení sazby spotřební daně u středních olejů a těžkých plynových olejů;
 • zavedení (resp. prodloužení natrvalo) možnosti vrátit pivo na daňový sklad a uplatnit nárok na vrácení příslušné spotřební daně.

Podrobnosti o Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně