Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 3/2021

Datum vydání: 7. 1. 2021 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách Ministerstva financí byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 3/2021 ze dne 7. ledna 2021, který obsahuje rozhodnutí o prominutí příslušenství daně silniční a daně z nemovitých věcí a dále sdělení ke Smlouvám mezi ČR a Egyptem a mezi ČR a Švýcarskem.

Finanční zpravodaj č. 3/2021 obsahuje:

4. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události

5. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

6. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

 

Finanční zpravodaj č. 3/2021 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:

Na základě těchto sdělení jsme zapracovali změny do smlouvy č. 283/1995 Sb. a 281/1996 Sb. Postup zapracovávání změn, které vycházejí v těchto sděleních, byl speciálně domluven s Ministerstvem financí tak, abyste měli k dispozici vždy aktuální verzi přímo dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně