Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2

Datum vydání: 15. 1. 2021 Autor: Finanční správa

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty č.j.: 50489/17/7100-20118-203500).

Informace k problematice registrace k dani z přidané hodnoty ve znění Dodatku č. 2 >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

Aktuálně