Sdělení pro plátce daně v souvislosti s prominutím daně z příjmů z peněžních náhrad za výkon pracovní povinnosti studentů dle krizového zákona

Datum vydání: 28. 1. 2021 Autor: Finanční správa

Rozhodnutím ministryně financí „O prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události“ uveřejněném ve FZ č. 5/2021 dne 12. 1. 2021 byla prominuta daň z příjmů u peněžních náhrad vyplácených dle § 35 krizového zákona. Toto sdělení upřesňuje postup pro plátce daně.

Toto sdělení obsahuje následující informace:

  • Poplatníci, kterých se prominutí daně z příjmů týká
  • Vrácení sražených daní
  • Procesní postup vrácení prominuté daně

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

 

Aktuálně