Nové články z časopisu Účetnictví v praxi: Zrušení superhrubé mzdy – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně – Inventarizace majetku a závazků

Datum vydání: 17. 3. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme tématem zrušení superhrubé mzdy, či problematikou poskytnutých záloh vedených v cizí měně nebo se podíváme na inventarizaci majetku a závazků.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 3/2021. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 10 dní. >>>

Zrušení superhrubé mzdy od ledna 2021 (Ing. Ivan Macháček)

Jak tomu v naší republice v poslední době obvykle bývá, podstatné daňové zákony jsou po obtížném způsobu jejich projednávání publikovány ve Sbírce zákonů až v závěru kalendářního roku s účinností od 1. 1. následujícího kalendářního roku. Tentokrát došlo ke zveřejnění tzv. daňového balíčku pro rok 2021 ve Sbírce zákonů až 31. 12. 2020, a to pod číslem 609/2020 Sb. V zákonu o daních z příjmů dochází k podstatným změnám. Jednak jde o zrušení superhrubé mzdy, ale i o zrušení solidárního zdanění, zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob, zvýšení základní slevy na dani na poplatníka, zavedení stravenkového paušálu, změny v odpisování majetku a další. V tomto článku se blíže zaměříme na přínos zrušení superhrubé mzdy u poplatníků s různě vysokými příjmy ze závislé činnosti. >>>

Další články:

Aktuálně