Okamžité platby: V řádu vteřin – funguje to!

Datum vydání: 30. 3. 2021 Autor: Soukop, Jiří

Platba včas učiněná 23:59? Není problém! Dostupnost služby okamžitých plateb se v poslední době na českém trhu značně rozšířila, ovšem nějakou větší publicitu, jako měly svého času např. bezkontaktní platby, nebylo možné ani ve zlomku zaznamenat, přičemž tato služba může často velmi ulehčit život.

Mohu kupříkladu splnit povinnost v posledním možném okamžiku data splatnosti tak, abych se vyhnul placení smluvní pokuty, anebo by bylo možné zvažovat platbu provést přímo v rámci procesu obchodního jednání či např. dražby? Pojďme k tomu uvést některá fakta, potažmo výhody a nevýhody.

Do systému okamžitých plateb jsou dle tabulky1 České národní banky (dále jen „ČNB“) zapojeny všechny hlavní bankovní domy v České republice a několik dalších menších bank (celkem 12), výjimkou z větších bank je UniCredit Bank, která službu doposud nezavedla.

Služba je dostupná 24/7 a rychlost platby skutečně odpovídá názvu, banky většinou uvádí trvání provedení transakce do 10 vteřin, v nichž jsou peníze připsány na účet příjemce, a tedy připraveny k další dispozici.

Služba začasté není zpoplatněna, některé banky inkasují za okamžitou platbu (hrazenou částečně ČNB) zákazníkovi poplatek 1 Kč, jak to nyní učinila např. mBank, některé banky dle typu účtu mají stanoven poplatek až ve výši 5 Kč.

K tomu, aby byla okamžitá platba úspěšná, nepostačí, aby okamžitou platbu umožňovala toliko banka plátce, který se rozhodl okamžitou platbu provést, ale i banka příjemce dle výše citované tabulky ČNB. Jinými slovy jak banka plátce, tak banka příjemce musí být zapojena do seznamu účastníků okamžitých plateb. Některé banky mají přednastavenu preferenci okamžité platby, jiné ji v menu zobrazují jako alternativní volbu.

Jednotlivé banky pak mají pro jednorázovou okamžitou platbu finanční limit v maximální výši 400 tisíc Kč. Z toho pak plyne, že okamžitá úhrada nějakých vyšších částek je do značné míry znemožněna, přičemž lze samozřejmě využít postupu platbu opakovat, ovšem zde pak příkazce může narazit na denní limit stanovený či dohodnutý se svou bankou.

Z výše popsané povahy okamžitých plateb je zcela zjevné, že platba je neodvolatelná, protože transakce proběhne systémem spravovaným ČNB v řádu vteřin. Pak je třeba více než jindy důsledně kontrolovat všechny platební údaje, než příkazce provede autorizaci konkrétní platby.

Bude zajímavé sledovat, jak se tato služba v následujících letech v praxi osvědčí, popřípadě jak se bude ze strany regulátora a jednotlivých bank dále rozvíjet.

Shrnutí hlavních pozitiv:
+ dostupnost 24/7
+ rychlost provedení transakce
+ nulové či velmi nízké transakční náklady

Shrnutí případných negativ:
- doposud službu neposkytují všechny banky
- finanční limit jednorázové okamžité platby
- neodvolatelnost platby

 

 

1 Dostupné na https://www.cnb.cz/cs/platebni-styk/certis/ 

Aktuálně