Nové články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru: Uplatnění nároku na odpočet DPH – Zaměstnání malého rozsahu ve zdravotním pojištění – Poskytování dotací z rozpočtu obcí

Datum vydání: 8. 4. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme články pro neziskový sektor na téma uplatnění nároku na odpočet DPH u příspěvkových organizací, dále zaměstnání malého rozsahu ve zdravotním pojištění a nechybí závěrečná část týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 3/2021. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Uplatnění nároku na odpočet daně u příspěvkových organizací jako plátců DPH (Ing. Zdeněk Morávek)

Je známou skutečností, že systém DPH a úprava zákona o dani z přidané hodnoty, nejsou k neziskovým subjektům příliš vstřícné a systém uplatnění daně není nijak jednoduchý. Pro příspěvkové organizace to platí dvojnásob. Jedním z hlavních důvodů, proč je pro tyto subjekty plátcovství DPH ve většině případů nutným zlem, které přináší negativní finanční dopad, je komplikovaný a pro tyto plátce nevýhodný odpočet daně na vstupu. Jeho vysvětlení je předmětem příspěvku. >>>

Další články:

Aktuálně