Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021

Datum vydání: 20. 4. 2021 Autor: Finanční správa

Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování DPH u tzv. e-commerce. Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů.

V této souvislosti dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně. Použitím zvláštního režimu odpadne nutnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Do tohoto zjednodušujícího režimu lze podávat přihlášky k registraci již od 1. 4. 2021 s tím, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021.

Přestože je novela zákona o DPH k těmto změnám dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867/0 dostupný na www.psp.cz), Finanční správa již připravila pro širokou veřejnost základní informace: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss. Tyto stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

 

Aktuálně