Nové články z Účetnictví v praxi: Zvířata v účetnictví – Odpočet na odborné vzdělávání – Nákupy ze třetích zemí z pohledu DPH

Datum vydání: 3. 5. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme tématem účtování zvířat či problematikou odpočtu na odborné vzdělávání nebo se podíváme na nákupy ze třetích zemí z pohledu DPH.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 4/2021. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 10 dní. >>>

Zvířata v účetnictví (doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.)

Předmětem tohoto článku je problematika oceňování, účetního zachycení a vykazování zvířat chovaných v účetních jednotkách zabývajících se živočišnou výrobou v souladu s českými účetními předpisy pro podnikatelské subjekty. Odlišnosti účetního zobrazení a oceňování zvířat vyplývají z charakteru těchto aktiv, specifik jejich chovu a rovněž ze specifik zemědělské výroby obecně. >>>

Další články:

Aktuálně