Nové články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru: Odpočet daně v krácené výši – Vymáhání dluhů obcí – Cenné papíry a podíly

Datum vydání: 7. 5. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na odpočet daně v krácené výši u příspěvkových organizací, dále vás provedli tématem vymáhání dluhů obcí či se podívali na cenné papíry a podíly v účetnictví nestátních neziskových organizací.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 4/2021. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Odpočet daně v krácené výši u příspěvkových organizací (Ing. Zdeněk Morávek)

Odpočet daně v krácené výši je druhým stupněm krácení nároku na odpočet, který se u příspěvkových organizací často vyskytuje. Úprava tohoto krácení je obsažena v § 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a týká se případů, kdy příspěvková organizace jako plátce daně uskutečňovala také plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. >>>

Další články:

Aktuálně