Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

Datum vydání: 13. 5. 2021 Autor: Finanční správa

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021.

Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.

Informace k osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 >>>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2021.)

Aktuálně