Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 22/2021

Datum vydání: 24. 5. 2021 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 22/2021 ze dne 24. května 2021, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě mezi ČR a Řeckem o zamezení dvojího zdanění.

Finanční zpravodaj č. 22/2021 obsahuje:

 

30. Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

 

Finanční zpravodaj č. 22/2021 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně