Nové články z časopisu UNES: Trestní odpovědnost právnických osob – Předdůchod a zdravotní pojištění – Zvláštnosti v účtování v SVJ

Datum vydání: 10. 6. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na trestní odpovědnost právnických osob a criminal compliance programy v územní samosprávě, dále vás provedli souvislostmi předdůchodu a zdravotního pojištění a tématem zvláštnosti v účtování v SVJ.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 5/2021. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Trestní odpovědnost právnických osob a criminal compliance programy v územní samosprávě? (JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.)

Článek je určen především pracovníkům a voleným představitelům obcí a krajů, kteří se ve své činnosti zabývají vnitřním řídícím a kontrolním systémem v organizaci. Cílem je podat výklad k relativně nové problematice trestní odpovědnosti právnických osob, a to zejména z hlediska územních samosprávných celků jako subjektů, které podléhají trestní odpovědnosti právnických osob v těch případech, kdy nejsou vykonavateli veřejné moci. Příspěvkové (a jiné) organizace obcí a krajů pak podléhají trestní odpovědnosti v souvislosti s veškerou svou činností. Podrobně je rozebrána možnost vyvinění právnických osob z trestní odpovědnosti za kriminální jednání konkrétních fyzických osob. V té souvislosti je detailní pozornost věnována problematice tzv. criminal compliance programů jako nástrojů, které mohou pomoci právnickým osobám prokázat, že vynaložily veškeré úsilí, které bylo možné na právnické osobě spravedlivě požadovat. >>>

Další články:

Aktuálně