Nové články z časopisu Účetnictví v praxi: Daňová kontrola – Sankce za porušení předpisů – Home office v příkladech

Datum vydání: 18. 6. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články z oblasti účetnictví, v nichž vás provedeme tématem daňové kontroly po novele daňového řádu či sankcemi za porušení daňových a účetních předpisů nebo se podíváme na praktické příklady daňového řešení home office.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví v praxi č. 06/2021. Pro předplatitele verze DAUČ a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Vyzkoušejte si mimořádný přístup do placené části portálu zdarma po dobu 10 dní. >>>

Sankce za porušení daňových a účetních předpisů (Ing. Jiří Vychopeň)

Účetní a daňové předpisy stanoví fyzickým a právnickým osobám řadu povinností, za jejichž porušení hrozí sankce. Povinnost uhradit sankci vzniká v některých případech přímo ze zákona, v ostatních případech až na základě rozhodnutí správce daně. Pokud fyzická nebo právnická osoba s uloženou sankcí nesouhlasí, může využít zákonem stanovené opravné prostředky, případně se může domáhat zrušení uložené sankce u soudu. Za stanovených podmínek může být uložená sankce prominuta. >>>

Další články:

Aktuálně