Nové články z časopisu UNES: Členství úředníků v orgánech právnických osob – Účtování o transferech – Nabytí obchodního závodu

Datum vydání: 11. 7. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž se podíváme na speciální úpravu základních povinností úředníků, prověříme si znalosti účtování o transferech pomocí výkladu i testu.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 6/2021. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Členství úředníků územních samosprávných celků v orgánech právnických osob (JUDr. Václav Dobrozemský)
Na úředníky územních samosprávných celků klade zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), zvláštní požadavky a jeho § 16 obsahuje základní povinnosti úředníků. Speciální úprava základních povinností úředníků je odůvodněna zvláštní povahou činnosti úředníka. Ustanovení § 16 odst. 6 zákona o úřednících totiž výslovně vylučuje aplikaci § 301 a 303 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), které upravují základní povinnosti zaměstnanců a zvláštní povinnosti některých zaměstnanců.

Další články:

Aktuálně