Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 28/2021

Datum vydání: 21. 7. 2021 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 28/2021 ze dne 21. července 2021, který obsahuje Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou.

Finanční zpravodaj č. 28/2021 obsahuje:

 

37. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

 

Finanční zpravodaj č. 28/2021 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně