Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 29/2021

Datum vydání: 26. 7. 2021 Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 29/2021 ze dne 26. července 2021, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě s Maďarskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku.

Finanční zpravodaj č. 29/2021 obsahuje:

 

38. Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

 

Finanční zpravodaj č. 29/2021 je ke stažení zde >>>

 

Poznámka redakce:
Nové pokyny, předpisy a informace můžete sledovat na stránce Nejnovější právní předpisy.

Aktuálně