Nové články: Hmotný majetek a specifika jeho odpisování – DPH při přemístění zboží – Pohledávky v rámci skupiny

Datum vydání: 29. 7. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články, v nichž se věnujeme mimo jiné problematice daňového odepisování majetku, pravidlům pro uplatnění DPH při přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska a naopak.

Příspěvky jsou součástí časopisu DHK č. 9/2021. Pro předplatitele verze EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Hmotný majetek a specifické případy jeho daňového odepisování na konkrétních příkladech z praxe (Ing. Petr Koubovský)

Tento příspěvek bych rád věnoval problematice daňového odepisování majetku, zejména pak specifickým případům a zvláštnostem, se kterými jsem se během své praxe setkal. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesla poslední novela zákona o daních z příjmů účinná k 1. 1. 2021 právě v této oblasti.

 

Další články:

Aktuálně