Nové články z časopisu UNES: Novinky v legislativě – Osadní výbory v obcích – FKSP

Datum vydání: 30. 7. 2021 Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž se podíváme na nejnovější právní a související předpisy za 1. pololetí 2021, budeme se zabývat právním postavením osadních výborů v obcích a věnovat se budeme také problémům při tvorbě a čerpání FKSP.

Příspěvky jsou součástí časopisu UNES č. 7-8/2021. Pro předplatitele verze UNES a EXPERT jsou k dispozici v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Tip: Přístup do placené části portálu si můžete bezplatně vyzkoušet po dobu 10 dní. >>>

Novinky v legislativě (Ing. Zdeněk Morávek)
Cílem příspěvku je podat stručnou informaci o změnách právních a souvisejících předpisů za první pololetí roku 2021. Zaměříme se samozřejmě na předpisy, které mohou mít dopad do oblasti účetnictví, daní a financování neziskových subjektů.

 

Další články:

 

Otázky a odpovědi:

Aktuálně