Zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP ČR

Datum vydání: 27. 6. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy byl zveřejněn nový zápis z jednání Koordinačního výboru GFŘ s Komorou daňových poradců ze dne 15. 6. 2016.

Na jednání výboru se řešily například tyto příspěvky: Uplatnění DPH u smluvních záruk na zboží, Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy, Následná změna účetního období nebo Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele. Celé znění zápisu z jednání zde >>>.

Aktuálně