Knižní tip - Příspěvkové organizace 2016-2017

Datum vydání: 22. 9. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Novinka redakce Daně a účetnictví - kniha je pomocníkem pracovníkům příspěvkových organizací při řešení i složitějších daňových a účetních případů. Určena je však i širší odborné veřejnosti.

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. V textu jsou zohledněny změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2016, včetně novely k dani z nabytí nemovitých věcí. Čtenáři se seznámí s relevantní judikaturou, která nabývá čím dál většího významu.

vydáno 9/2016, 328 stran, brožovaná 469 Kč, e-book 422 Kč

Dostupná na:

http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/prispevkove-organizace-2016-2017.p3420.html

 

Aktuálně