Aktuálně vydané právní předpisy

Datum vydání: 20. 9. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Nově vydané právní předpisy, které mění zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Ve Sbírce zákonů vyšlo:

  1. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Dotčené předpisy: zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a zákona o Finanční správě České republiky (č. 456/2011 Sb.)

Novelizace zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty reaguje především na změny přinesené novým celním zákonem.

Novela zákona o Finanční správě České republiky mimo jiné rozšiřuje místní příslušnost finančních úřadů k výkonu vyhledávací činnosti a kontrolních postupů při správě daní na celé území České republiky.

Účinnost:       od 29. července 2016

 

od 1. září 2016 (změna místní příslušnosti pro správu daně z přidané hodnoty osob povinných k dani, které nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu)

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 243/2016)

 

 

2. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí

Dotčené předpisy: zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Rozsáhlá novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí mimo jiné přenáší daňovou povinnost při nabytí nemovitých věcí na nabyvatele.

Účinnost:       od 1. listopadu 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 254/2016)

 

3. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Dotčené předpisy: zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.)

Novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů reaguje v rámci úpravy bankovních rezerv a opravných položek na změny zákona o spotřebitelském úvěru.

Platnost:         od 1. prosince 2016

(Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 258/2016)

 

Zdroj: Aktuality připravujeme ve spolupráci s Mgr. Ondřejem Drábem, daňovým poradcem.

Aktuálně