Časopis Účetnictví v praxi č. 10/2016 začátkem října u předplatitelů

Datum vydání: 26. 9. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

V říjnu se můžete těšit na číslo 10/2016 časopisu Účetnictví v praxi plné odborných účetních výkladů týkajících se mimo jiné legislativních novinek, cestovních náhrad v příkladech, závěrů koordinačních výborů, kontrolního hlášení a dalších témat účetní praxe.

Číslo 10/2016 měsíčníku Účetnictví v praxi přináší souhrnné legislativní novinky z pera Ing. Jana Brantla.

Tématem měsíce jsou Cestovní náhrady v příkladech. V tomto článku se RNDr. Ivan Brychta věnuje především příkladům, neboť zákonná úprava není mnohdy až tak jednoznačná, jak by bylo potřeba. Tentokrát se ale zaměříme především na účetní stránku a příklady jsou doplněny i souvisejícím účtováním. A i když se možná bude zdát, že účtování cestovních náhrad je jednoduché, v praxi to – zejména ve vazbě na kursové přepočty – nemusí být vždy pravdou.

Od roku 2004 je v české legislativě zaveden zvláštní institut závazného posouzení, jehož podstatou je zákonem stanovená povinnost správce daně (tzv. editační povinnost) posoudit na základě žádosti podané daňovým subjektem zpravidla ještě před vznikem daňové povinnosti daňový dopad určité skutečnosti a vydat o tom rozhodnutí. V případě výkladu Ing. Jiřího Vychopeně se nejedná však o metodický výklad zákona ani o obecně závazné stanovisko k určitému ustanovení, ale v principu se jedná o individuální posouzení daňových dopadů určité situace u konkrétního daňového subjektu, které je ale možné pouze v několika zákonem vymezených případech a za podmínek stanovených příslušným hmotněprávním daňovým zákonem.

Tradičně se věnujeme také:

  • oblasti zemědělské praxe, a to možnostem rodinného podnikání a dani z příjmů (Ing. Ivan Macháček),
  • problémům z praxe tentokrát týkajících se účetní a daňové z tráty v obchodní korporaci (Ing. Ivana Pilařová) a nového zákona o registru smluv (Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D.)
  • výkladu problematiky data uváděného v kontrolním hlášení týkající se nákupu a prodeje zboží (Mgr. Ing. Alena Dugová)

 

Aktuálně