Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky

Datum vydání: 4. 10. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na webových stránkách Finanční správy ČR vyšla dne 30. 9. 2016 Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně podle § 156 a 157 daňového řádu. Přílohou je Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě.

Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky.
Na žádost o posečkání podle § 156 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) neexistuje speciální tiskopis, tzn., že se jedná o podání, u kterých daňový řád nepředpokládá konkrétní formu. Jako každé jiné podání vůči správci daně musí však i toto podání splňovat požadavky uvedené v § 70 daňového řádu, především pak z podání musí být zřejmé: kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.
Vzor žádosti o posečkání uvádí Finanční správa na konci této informace.

Další informace k posečkání daně naleznete jak ve článku Ing. Burdy, tak podrobněji se tématu věnujeme ve výkladu daňového systému - daňový řád - pod heslem Posečkání daně při správě daní.

 

Aktuálně