11. ročník mezinárodní vědecké konference Nové trendy 2016

Datum vydání: 24. 10. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

11. ročník mezinárodní vědecké konference pořádané Soukromou vysokou školou ekonomickou Znojmo ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Bánské Bystrici a Institut für Wirtschaftspädagogik Wirtschaftsuniversität Wien.

Rektorka SVŠE Znojmo doc. Ing. Hana BŘEZINOVÁ, CSc., děkan Ekonomické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banská Bystrici,  doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK,Ph.D. vedoucí Wipäd  Wirtschaftsuniversität Wien prof. Dr. Bettina FUHRMANN vyhlašují 11. ročník mezinárodní vědecké konference NOVÉ TRENDY 2016 – NEW TRENDS 2016

Termín a místo konání:   24. - 25. listopadu 2016, SVŠE Znojmo, Loucká 656/21

Zaměření konference: Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání domácích i zahraničních odborníků z oborů ekonomika, management, marketing, veřejný sektor, účetnictví, finance, daně a  didaktika ekonomických předmětů. Nosným tématem je veřejný sektor.

První den na plénu budou stěžejní přednášky vynikajících odborníků v oboru.

Ve druhém dni se 11. ročník konference zaměří na  prezentaci výsledků dosažených v průběhu kalendářního roku ve výše uvedených oborech včetně možností vzájemné výměny aktuálních výsledků výzkumu z praxe a z didaktického procesu.

Více informací o konferenci naleznete na stránkách SVSE.cz

Aktuálně