Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů

Datum vydání: 25. 10. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí předkládá k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy.

Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech oceníme též vylepšení argumentace (ať již ve prospěch či neprospěch navrhovaných řešení) nebo návrh dalších variant, které připadají v úvahu. Materiál je třeba vnímat jako pracovní, např. jsou záměrně vynechány některé křížové odkazy na zatím nepřipravené kapitoly, ty budou doplněny později (a rovněž je předpokladem jejich opětovné dání ke konzultacím). Tato konzultace v žádném případě nenahrazuje standardní připomínkové řízení.

Případné podněty prosím zasílejte na elektronickou adresu DanezPrijmu@mfcr.cz, a to nejpozději do čtvrtka 10. listopadu 2016, a to formou konzultační tabulky.

Souhrn řešení inovace regulace zdanění a zpojistnění příjmů – záměry k diskusi

Aktuálně