Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017

Datum vydání: 16. 11. 2016 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách vyhlášku č. 366/2016 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, ze dne 3. listopadu 2016.

Ministerstvo financí stanovilo dle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyhláškou č. 366/2016 Sb. základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2017. Pro základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 nevyúčtované do 31. prosince 2016 se použije vyhláška č. 309/2015 Sb. Vyhláška č. 366/2016 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. (Zdroj: Ministerstvo financí ČR, www.mfcr.cz, 2016. © thinkstockphotos.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma cestovních náhrad také článek s názvem Zahraniční pracovní centy od JUDr. Marie Salačové nebo Cestovní náhrady v příkladech od RNDr. Ivana Brychty.

Aktuálně